Projekt

Utveckling av designkoncept för injekteringsridåer

Uppdaterad 2023-03-17 Publicerad 2019-07-31

Här ska forskarna utveckla ett nytt designkoncept för injekteringsridåer i berg, både för nya dammar och vid reparationsinjektering av befintliga dammar. Det kommer att innebära en säkrare injektering med ett bättre resultat.

I projektet ska man också förfina acceptanskriterierna vid injektering i berg med hänsyn både till den tätning som krävs och till erosionen av injekteringsbruk och sprickfyllnadsmaterial.

Injekteringsridåer under en damm är en viktig del av dammens funktion. Syftet med ridåerna är att säkerställa att läckaget under dammen är acceptabelt, att portrycket inte blir förhöjt och att inre erosion av sprickfyllnadsmaterial inte inträffar. Förhöjda portryck eller urspoling av sprickfyllnadsmaterial under dammarna kan också äventyra deras stabilitet och det är därför viktigt att injekteringsridåernas fungerar.

Tidigare har injekteringsridåer i berggrunden under dammar i stor utsträckning genomförts baserat på erfarenhet och föreskrivna metoder som finns beskrivna i ett flertal böcker. Under de senaste decennierna har kunskapen ökat tack vare forskning. Det innebär att  det nu går att räkna på brukets inträngningslängd, vilka sprickor som går att täta och vilka tryck som bör användas vid injekteringen utan att riskera jackning, det vill säga att berget lyfts upp.

Med ett åldrande bestånd av dammanläggningar kommer behovet av reparation att öka kraftigt i framtiden. Därför är det viktigt att de här reparationerna görs på ett kontrollerat sätt som inte äventyrar dammsäkerheten och samtidigt resulterar  i en hög kvalitet. Att enbart förlita sig på tidigare erfarenheter och empiri är inte lämpligt.

Det här projektet kommer att utveckla ett designkoncept för injekteringsridåer som bygger vidare på den senaste forskningen kring injektering. Resulktatet blir en säkrare injektering med högre kvalitét som kan implementeras i vattenkraftindustrin direkt.