Rapport

Evaluation of erosion of fracture infilling materials in rock foundations under dams by a coupled CFD-DEM approach

Uppdaterad 2024-01-03 Publicerad 2022-08-25

Erosion of fracture infillings is a risk to be considered for rock foundations under dams. The erosion process of fracture infillings has previously mainly been interpreted qualitatively. Methods to quantitatively analyze this process have been missing.

In this report, a coupled Computational Fluid Dynamics (CFD)-Discrete Element Method (DEM) approach is employed to model the incipient motion of fracture infillings in a three-dimensional rock fracture. The approach visualizes and quantitatively analyzes the erosion process of the fracture infillings, which provides a reference to predict the threshold of the infilling erosion. The results could lead to a better understanding of internal erosion of fracture infilling materials and is expected to contribute to the knowledge for the design of grout curtains under dams.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:882

Författare

Penghua Teng, Suihan Zhang, Fredrik Johansson