För forskare

Ladda ner rapportmall

Kunskapscentret Svenskt vattenkraftcentrum består av långsiktigt hållbara utbildnings- och forskningsmiljöer av hög kvalitet vid Luleå tekniska universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, och Uppsala universitet. Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby är också en viktig resurs i verksamheten.

För att hålla samman utgivningen och bygga kompetenscentrets visuella identitet ska du som skriver en forskningsraport alltid använda någon av våra rapportmallar. Mallen finns både för en svensk och en engelsk rapport och kan enkelt laddas ner här intill. 

Rapportens titel ska vara så kort och informativ som möjligt, förordet ansvarar vi på Energiforsk för. Baksidestexten får du som forskare gärna komma med förslag på, men eftersom den också används som webbtext när rapporten publiceras förbehåller vi oss rätten att redigera texten så att den väcker intresse för resultaten.