Projekt

Aktiv styrning av rotormagnetisering med hjälp av kraftelektronik

Här undersöker forskarna nya metoder för roterande kraftelektronik och bättre utrustning för magnetisering. Ambitionen är att utveckla system som kan öka produktiviteten i anläggnignarna.

Projektet ska konstruera ett robust system för att styra segment av rotorpoler och visa hur man med aktiv styrning på rotorsidan kan möjliggöra direktstart av stora synkronmaskiner utan att använda dämplindningar. Forskarna ska också utföra tester avd den segmenterade rotorn vid Porjus U9 och eventuella tester av roterande matare med aktiv likriktning. Möjligheter med att ha medroterande kraftelektronik är att man då direkt har ett övervakningssystem för generatorn

Tanken är att resultaten ska visa hur man kan kompensera för negativa krafter och åverkan via den aktiva styrningen av fältlindningen. På så sätt kan man minska slitage på komponenter och även bibehålla komponenter vid restaurering. Utmattning i en del komponenter kommer inte att matttas ut i samma omfattning och det går att stötta elnätet med bättre elkvalitet. Förhoppningen är att bättre maskiner ska klara av att leverera fler tjänster till elnätet, oavsett om det gäller en mer aggresiv frekvensreglering eller en bättre spänningsstabilitet. En bättre styrning kan förlänga livslängden för olika komponenter och även se till att gammal utrustning klarar nya krav vilket öppnar nya möjligheter.

Om projektet

Projektledare

Doktorand Fredrik Evestedt Uppsala universitet med Urban Lundin som projektledare

Tid

augusti 2018 - december 2020