Projekt

Metod för att bestämma storskalig skjuvhållfasthet hos naturliga bergsprickor

Att kunna bestämma bergsprickors skjuvhållfasthet är viktigt för att kunna bestämma säkerheten för glidning i dammar där det finns utbredda bergsprickor. Samtidigt är det svårt eftersom skjuvhållfastheten påverkas av sprickytans råhet, vittringsgrad, normalspänninhg med mera.

Projejktet ska ta fram en utvecklad metodik som man på ett mer tillförlitligt sätt kan uppskatta skjuvhållfastheten för storskaliga sprickplan. Forskarna utgår från parametrar som i dag kan observeras i fält. Det handlar till exempel om kärnborrningmed filmning av borrhål, optisk scanning av sprickytor och spår av sprickor som är synliga på bergväggar.

Skjuvhållfastheten för sprickplan i bergrunden är en viktig fråga när man ska göra analyser av stabilitetetn i en damm eftersom den här parametern är direkt avgörande för dammens stabilitet. Målet här är att ta fram en bättre beskrivning av skjuvhållfastheten så att kostnaderna för onödiga förstärkningar av dammar kan minska. Detta kommer också att öka kunskapen om dammars verkliga säkerhet. 

Projektet är doktorsetappen för SVC-doktoranden Francisco Rios Bayona

 

Om projektet

Tid

januari 2019 - december 2020