Projekt

Metodik för bestämning av islaster på betongdammar

Den största osäkerheten när man ska utvärdera en betongdamms stabilitet är islastens påverkan. Det är också denna last som inverkar mest på dammen, särskilt på små till medelhöga dammar.

Påverkan av islast är en mycket vanlig orsak till att man genomför omfattande åtgärder för att höja dammsäkerheten. Det behövs därför bättre underlag och en ökad förståelse för hur islaster påverkar dammarna. 

Det har tidigare genomförts ett flertalet projekt för att öka kunskapen kring islaster i Sverige. Bland annat har forskarna utvecklat en prototyp av en islastspanel som kan användas för att mäta de islaster som direkt verkar på dammen. Islastspanelen installerades vid Rätans lamelldamm och mätningar har pågått sedan februari 2016 vilket har givit mycket värdefulla resultat. Mätningarna visar tydligt att islasten kan variera markant över dygnet, och i fallet vid Rätan är små vattenståndsvariationer en viktig orsak till de relativt höga islaster som uppstår under ett dygn.

Fortfarande är det oklart hur och i vilken omfattning som avstånd till stränder, vattendjup, lutning på dammens uppströmssida med mera påverkar islastens storlek.Detta ska analyseras här och  projektet ska verifiera resultatet från islastspanelen mot andra mätmetoder och samla in ytterligare information om förhållanden vid dammen så att det går att härleda vilken effekt olika parametrar har på islasten.  

På sikt kommer också resultat från projektet att användas för att uppdatera RIDAS riktlinjer för dimensionering med hänsyn till islaster.

Om projektet

Projektledare
Rikard Hellgren
KTH, med Richard Malm som projektledare
Tid

september 2018 - december 2020