Projekt

Modeller för mekanisk analys av kortslutning i vattenkraftsrotorer

Generatorn är en central del i ett vattenkraftaggregat, men kunskapen om hur den ska modelleras mekaniskt har hittills varit begränsad. En kortslutning innebär ett lastfall som ger stora belastningar på systemet. Det är därför avgörande att kunna modellera dessa situationer för att förutsäga konsekvenserna.

Projektet ingår i forskningsområdet rotordynamik. Att göra kortslutningsberäkningar är en viktig del för att uppskatta livslängden på aggregaten och genom en förfinad modelleringen av generatorer kan forskarna skapa bättre modeller över generatorvibrationer. 

I projektet ingår studier av inverkan av enfas-, tvåfas- och trefaskortslutning på stator och rotor, hållfasthetsanalys till följd av kortslutning och dynamisk modellering av en flytande rotorring. Projektet genomförs i nära samarbete med Voight och Vattenfall R&D. 

Om projektet

Projektledare

Doktorand på Luleå tekniska universitet med Jan-Olov Aidanpää som projektledare

Tid

januari 2019 - december 2020