Projekt

Prediktering av återstående lagerlivslängd i Kaplannav

Det här är ett doktorandprojekt som leda till förståelse och kunskap om hur olika parametrar som glidhastighet, last, glidamplitud, material, temperatur och ytegenskaper påverkar friktion och nötning av de självsmörjande lagermaterial som används i vattenkraftsapplikationer.

I projektet kommer metoder utvecklas för att förutspå återstående livslängd för lager som ingår i ledskenor och skovelregleringen i Kaplanturbiner. Forskarna kommer att använda den samlade kunskapen kring inverkan av arbetsförhållanden för att minska slitage och på det sättet förlänga livslängden för lagren. 

Kunskap om hur material nöts och vilka friktionsegenskaper de förväntas ha under olika typer av driftsförhållanden är mycket viktigt för att kunna bedöma haveririsk, planera underhåll och undvika för tidiga utbyten av mterial. Genom den ökade regleringen utsätts lagren i Kaplannav också för fler och kortare rörelser och det är viktigt att kunna bedöma hur det påverkar livslängden och om det finns förhållanden som är särskilt ofördelaktiga. Kunskapen kan också användas för att öka produktiviteten genom att anpassa arbetsförhållandena för att uppnå en lägre friktion och nötning.

Den här etappen av projektet har som vetenskapligt mål att producera tre vetenskapligt granskade artiklar och två konferensbidrag. 

 

Om projektet

Projektledare

Doktorand Maria Rodiouchkina Luleå tekniska universitet med Kim Berglund och Roland Larsson som handledare

Tid

juni 2018 - september 2020