Projekt

Utveckling av komponenter för ökad dämpning av vattenkraftsrotorer

Projektet ska ta fram riktvärden för vad som karakteriserar en vattenkraftsrotor med god dynamik. Forskarna ska också utveckla lage och andra komponenter med bättre dynamiska egenskaper än de som finns i dag.

Arbetet initieras genom att i samråd med vattenkrafts ägare och leverantörer ta fram ett antal intressanta maskiner. Avsikten är att studera vilken dämpning som är tillräcklig för vattenkraftsrotorer. Maskiner som är bra och dåliga kommer att studeras och av speciellt intresse är maskiner som fått vibrationsproblem efter uppgradering. Det finns intressanta exempel på maskiner som tidigare gått bra men efter uppgradering av löphjul med högre verkningsgrad fått vibrationsproblem. Dessa maskiner bör ligga på gränsen av den dämpning som krävs för att ge god dynamik. Studien omfattar även betydelsen av egenskaper i stödstruktur och vilka relationer som är bäst lämpade för optimal prestanda av lagren. 

Projektet består av punkterna:

  • Fastställa vad som är tillräcklig modal dämpning i vattenkraftverk
  • Utvärdera olika lagertyper
  • Ta fram förslag på nya lager och utveckla beräkningsmodeller
  • Validera utvecklade modeller i testrigg

Ny kunskap om dämpningens inverkan på vibrationerna kommer att ge värdefull information till leverantörer om vad som är god nivå på dämpning. Nya lager och komponenter ger även möjligheter för leverantörer och kraftverksägare att kunna åtgärda de maskiner som har problem. 

Om projektet

Projektledare

Jan-Olov Aidanpää Luleå tekniska universitet

Tid

januari 2019 - december 2020