Projekt

Policy och styrmedel

Den här arbetsgruppen kommer att kartlägga förändringar av olika EU-direktiv kopplade till vätgas - något som är avgörande för att bättre förstå vad regelverken kan innebära för utvecklingen av den svenska vätgasmarknaden.

Många internationella regelverk såsom Fit for 55, reviderade förnybarhetsdirektivet och gasmarknadsdirektiv styr mot ökad användning av vätgas. Förändringar av EU-direktiv kan innebära konsekvenser för utvecklingen av den svenska vätgasmarknaden, men i dagsläget finns ingen strategi eller kartläggning kring detta.

Frågor som är nödvändiga att undersöka för att kartlägga den svenska vätgasmarknaden är till exempel: Vilka stimulansåtgärder behövs för att göra grön vätgasproduktion mer ekonomiskt gångbart? Hur stor är betalningsviljan hos slutkonsumenter? Hur bör lagstiftning och bestämmelser från EU hanteras och integreras på bästa sätt? Vilken typ av vätgas borde få stöd från EU? 

Om projektet

Projektledare
Åsa Elmqvist och Bertil Wahlund
Tid

januari 2022 - december 2025