Projekt

Säkerhet

Uppdaterad 2024-04-03 Publicerad 2022-11-25

Säkerhet är utpekat som ett av de viktigaste områdena att hantera om vätgasutvecklingen ska gå framåt i Sverige, detta menar många vätgasaktörer. Det finns ett stort behov av ökad samordning och tydlighet kring regelverk för vätgasen, samtidigt som säkerhetsnivån inte får innebära för stora kostnader som skrämmer bort verksamhetsutövarna.

Vätgas har en explosionsrisk om det inte finns en bra rutin för teknikkrav och underhåll. Å andra sidan kan vätgasen fylla en samhällsviktig funktion ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv, tack vare dess möjlighet att bygga lokala energisystem (ödrift) .

Det har hittills gjorts få svenska studier som analyserar tillståndsprocesserna och lagstiftningen med hänsyn till säkerhetsaspekter för vätgas. Det finns därför ett behov av att säkerhetsfrågorna hanteras mer enhetligt och ändamålsenligt i branschen, inte minst när det gäller tillståndsprövningen som inte har hängt med i den snabba utvecklingen. Aktörer inom vätgas lyfter ofta detta som en av de viktigaste frågorna att hantera om vätgasen ska kunna introduceras på marknaden.  

Mot bakgrund av detta ska arbetsgruppen för säkerhet:

  • Öka kunskapen om hur de olika begreppen reglering, tillstånd, tekniska föreskrifter, normer, standarder och lagar hänger ihop.
  • Identifiera brister i nuvarande regelverk – hur ser det ut idag? Var finns gränssnitten som skapar (rätts)osäkerhet för verksamhetsutövarna och potentiellt farliga anläggningar?
  • Identifiera förbättringspotential och förslag till åtgärder – hur vill vi att det ska se ut och vem ska ändra vad? Exempelvis kan det handla om en annan rollfördelning mellan olika myndigheter och branschorganisationer. 

 

Om projektet

Projektledare
Åsa Elmqvist och Bertil Wahlund
Tid

januari 2022 - december 2025