Projekt

Vätgasens samlade påverkan på energisystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen

Det här projektet är en syntes av hela programmet och har det huvudsakliga syfte att utvärdera vätgasens roll i energi- och klimatomställningen samt dess samverkan med och påverkan på energisystemet.

Det här projektet är en syntes, därför kommer frågeställningarna att bero på vilka resultat som de samlade projekten genererar. Genom att plocka upp viktiga resultat och slutsatser från programmets teknik-, marknads- och systemstudier och syntetisera dessa, kommer det här projektet att ge förståelse för hur den samlade marknaden för förnybar vätgas och andra vätgasbaserade elektrobränslen kan utvecklas. Det blir även möjligt att analysera hur de olika marknaderna påverkar varandra och energisystemet som helhet, samt att bedöma inom vilka sektorer som vätgas kan göra störst samhällsnytta. Likaså kan möjligheter till samverkan och potentiella fallgropar identifieras.

Följande frågeställningar skulle kunna bli aktuella för syntesen: 

  • Vad innebär ökad användning av elektrolysörer för elsystemets effektutmaningar?
  • Hur kan flexibel användning av elektrolysörer bidra till balanseringen av elsystemet?
  • Lagring av vätgas bidrar till flexibilitet och ökar balanseringsmöjligheterna i förhållande till elsystemet. Hur påverkar storleken på lager omfattningen av flexibilitetsbidraget?
  • Vilken potential kan vätgas få för att balansera systemet genom energilagring och P2G2P, t.ex. i form av vätgaseldade gasturbiner som spetslastresurs? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?
  • Vilka blir elpriskonsekvenserna av olika alternativ och val på de fyra svenska elområdena, utifrån lokalisering av elproduktion och -efterfrågan?
  • Hur påverkas fjärrvärmeproduktionens sammansättning av restvärmeutnyttjande från vätgasproduktionen och, potentiellt, vätgas som bränsle?

 

Om projektet

Projektledare
Julia Renström
Tid

januari 2023 - december 2025