Rapport

The Role of Gas and Gas Infrastructure in Swedish Decarbonisation Pathways 2020-2045

Sweden has set ambitious climate and energy targets to decarbonise its economy and energy system, and to achieve net-zero carbon emissions by 2045. To date, Sweden has already made significant progress in decarbonising the energy system, with much of its electricity and heating supply mix already made up of low-carbon and renewable energy.

Low-carbon and renewable gases like green hydrogen and biomethane – and their derivatives – have significant potential to play an enhanced role in the decarbonisation of the Swedish energy system, displacing fossil fuels from what would otherwise be hard-to-abate sectors. This report explores the role of renewable and low-carbon gas, and gas infrastructure, in a future climate-neutral Swedish energy system up to 2045.

Nyheter

Ny teknik kan öka livslängden hos betongkulvertar: "Dessutom sparar vi 60 miljoner kronor"

Öresundskraft har testat att installera en ny typ av skyddsteknik, katodiskt skydd med påtryckt ström, på en teststräcka i Helsingborg för att motverka framtida korrosionsangrepp.

31 mar 2023 - Värme och kyla


Tillståndsbedömning och konstruktionsanalys i fokus på Kraftindustrins betongdag 2023

Den 14 och 15 mars ägde Kraftindustrins betongdag rum i Älvkarleby. Årets tema var tillståndsbedömning och konstruktionsanalys.

29 mar 2023 - Vattenkraft


Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:788

Författare

Alvaro Lara, Daan Peters, Tobias Fichter, Guidehouse