Sökresultat

575 Rapporter

Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar - delprojekt 3. Korrosion på stål i vattenmättad betong

Rapport 2010:84 - Bertil Sandberg, Johan Ahlström, Johan Tidblad, Bror Sederholm

Inverkan på betong av borsyrahaltigt vatten och ingjutna borföreningar

Rapport 2010:62 - Göran Fagerlund

Antiurvaskningsmedels inflytande på undervattensgjuten betongs frostbeständighet

Rapport 2000:19 - Christian Bernstone

Erfarenheter från gjutning av grova betongkonstruktioner

Rapport 2019:558 - Richard Malm

Betongens hållfasthet vid moderata temperaturbelastningar

Rapport 2013:84 - Henrik Jönsson, Robert Tornberg

Inverkan av salter på betong - Kemisk och fysikalisk påverkan

Rapport 2012:29 - Göran Fagerlund

Studie av vattenlinjekorrosion på tätplåt ingjuten i betong vid kondensationsbassäng

Rapport 2009:20 - Bror Sederholm, Mariusz Kalinowski, Kaija Eistrat

Undervattensgjuten betong - Litteraturstudie om beständighet i vattenvägar

Rapport 2010:72 - Tomas Sandström, Bojan Stojanović, Mikael Persson

Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner

Rapport 2010:110 - Göran Camitz

Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar. Delrapport I - Litteraturgranskning

Rapport 2010:82 - Sture Lindmark, Bror Sederholm

Filtrera din sökning

Ämnesområde
Forskningsprogram
Publikationsår