Den här konferensen är avslutad
11 - 12 mars, Helsingborg

Elnätets roll i ett föränderligt samhälle

Välkommen till ett seminarium som belyser erfarenheter och strategier för att arbeta i energiomställningens framkant. När fossilfria transporter och förnybar produktion ska anslutas till elnätet är drivkrafterna starka och intressenterna många, men erfarenheterna är få och det kan vara svårt att förutsäga utvecklingen.

Kom och ta del av erfarenheter från några som äger lokala energisystem, hör om batteridrivna färjor och annan kollektivtrafik och om strategier för nätplanering när prognoserna är osäkra. Workshopen hålls ombord på batterifärjan Tycho Brahe, som trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör. Vi kommer också att göra ett studiebesök på färjans laddningsstation.

För den som så önskar kan dag två avslutas på den danska sidan. Efter besök i Helsingör kan du därefter ta färjan tillbaka till Sverige på egen hand.

Seminariet ingår i Elkrafts projekt Nya flöden i lokala elnät som tar ett helhetsgrepp på framtiden för det lokala elnätet.