Den här konferensen är avslutad
1 oktober, Webbinarium

Hur forskning bär frukt

Välkommen till ett webbinarium inom Energiforsks värmekluster! Det finns massor av användbara resultat från forskningen. Studier visar också att värdet av forskningen är långt mer än tio gånger insatsen, men att bara sex procent av det värdet har realiserats. Det vill vi ändra på!

Värmeklustret har fokus på att omvandla forskningsresultat till lösningar som kan användas i energibranschen. Därför bjuder vi nu in till ett halvdagsseminarium om hur ditt företag kan göra.

Det kommer bland annat att handla om hur man bygger en medarbetardriven och innovativ organisation, om vad ett framgångsrecept för att lyfta resultat från tidigare fjärrvärmeforskning är och om hur man gör för att komma igång med att utveckla en kommersiell produkt.

Allt det här belyser vi genom goda exempel från både strategisk och teknisk forskning. Du kommer att få höra varför förändringar har lyckats och vilka hinder som har övervunnits på vägen.