Den här konferensen är avslutad
15 december, Webbinarium

Konkurrensen om den svenska skogsråvaran

Under denna digitala slutkonferens presenteras resultaten av en sektorsövergripande analys från Energiforsks program Konkurrensen om den svenska skogsråvaran. Under förmiddagen kommer våra forskare, bransch och intresseorganisationer att ge sina perspektiv på ämnet och programmets resultat.

Intresset för den svenska skogsråvaran växer och dess betydelse för omställningen av det svenska energisystemet går inte att blunda för. Samtidigt ställs viktiga frågor kring potentialen för uttag av resurser från den svenska skogen i takt med att fler sektorer får upp ögonen för skogsråvarans potential som substitut för fossila alternativ.

Konferensprogrammet bjuder på presentationer och resonemang kring spänningen mellan målsättningen att bevara skogen som kolsänka samtidigt som bioråvaror från skogen erbjuder koldioxidreduktion inom flertalet sektorer. För att diskutera de målkonflikter som uppstår deltar forskare och bransch i forskarsamtal och paneldiskussioner för att belysa frågorna.

Var med i diskussionen du också och anmäl dig redan idag!

Läs mer om forskningen här.