Den här konferensen är avslutad
9 november, Webbinarium

Lågtemperatur i fjärrvärmen

Forskare från Högskolan i Halmstad har, i ett europeiskt forskningssamarbete, tagit fram en handbok om lågtemperatursystem inom fjärrvärme. Energiforsk värmekluster arrangerar därför ett frukostwebbinarium för att visa hur lågtemperatur kan införas och fungera.

–Vi har identifierat att det finns ekonomi i lågtempererat men också att det är en annan affärslogik än i en högtempererad affär, säger Kristina Lygnerud från IVL och Högskolan i Halmstad som ska berätta om den nya handboken och fördelarna med lågtemperatur.

En fråga är till exempel hur lågtemperatursystem kan bli lönsamma i svenska fjärrvärmesystem som i dag främst bygger på högtempererade energikällor.  

Under webbinariet kommer också representanter från svenska fjärrvärmebolag att berätta om sina satsningar för att använda lågtemperatur i sina system, och hur de ser att lägre temperaturer passar ihop med befintliga system.

Varmt välkommen!