Den här konferensen är avslutad
3 februari, Webbinarium

Omprövning av vattenkraften

Välkommen till ett webbinarium baserat på resultaten i två nya rapporter i Vattenkraftens miljöforskningsprogram. Vi kommer bland annat att höra om Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft, om regelverket för undantaget och ta del av Havs och Vattenmyndighetens syn på omprövningen.