Onsdag den 23 oktober
08:30
Registrering med kaffe och smörgås
09:40
Inledning
Energiforsk
09:50
Work Package 3.2
Tryckbärande borrhål för högtemperaturlager
José Acuña
KTH
Max Hesselbrandt
Bengt Dahlgren
10:15
Work Package 3.1
Kraftvärme i samspel med borrhålslager
José Acuña
KTH
Alberto Lazzarotto
KTH
José Garcia
EPS
10:45
Work Package 2.1
Teknoekonomisk jämförelse av tekniker för termiska lager
Oscar Räftegård
RISE
11:10
Work Package 2.2
Värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem
Håkan Sköldberg
Profu
11:35
Lunch
12:35
Work Package 2.3
Distribuerade kyllager i fjärrkylanät
Saman Nimali Gunasekara
KTH
13:00
Work Package 3.3
Hybridlösningar för borrhålslager upp till 100 grader
Stefan Swartling
LKAB Wassara
Stig Felldén
GeoX
13:35
Erfarenheter från högtempererade borrhålslager i Emmaboda
Leif Rydell
Reikab
14:00
Bergrumslagret i Hudiksvall
Per Persson
Värmevärden
14:25
Fika & mingel
Passa på att ställa dina frågor till presentatörerna
15:40
Samling och avrundning av dagen
Energiforsk

Pris och anmälan

PRIS

Kostnadsfritt när ditt företag är med i Energiforsks värmekluster och Termiska energilager. Konferensen kostar 4000 kronor plus moms för övriga deltagare.

KONTAKT

För frågor om seminariet kontakta Julia Kuylenstierna

Ladda ner