Den här konferensen är avslutad
16 april, Teams

Vätgasens potential i Sverige: Möjligheter, utmaningar och framtidsutsikter

Vätgas och elektrobränslen innebär en möjlighet för Sverige att minska sina utsläpp och samtidigt bli mindre beroende av import av fossila bränslen och intresset för dessa förnybara energibärare fortsätter att öka. I det här webbinariet kommer Mirjam Särnbratt och Marika Olsson på IVL Svenska Miljöinstitutet att berätta om ett projekt som har undersökt förutsättningarna för att producera och använda vätgas i olika sektorer och tillämpningar.

Se webbinariet i efterhand här

Ta del av rapporten här.

Vätgas, ammoniak, metanol och syntetiska kolväten kan potentiellt ersätta fossila bränslen i transportsegment där elektrifiering inte kan tillämpas. Vätgas och dess vidareförädlingar kan även ha en viktig roll att spela för att minska utsläppen från olika industrisektorer.  Men än finns många frågetecken som behöver redas ut och hinder som behöver identifieras innan vätgas produceras och distribueras. IVL, Sweco, DNV och Rise har gemensamt genomfört projektet Vätgasens potential – en marknadsstudie i en nuvarande och framtida svensk kontext och har kartlagt och analyserat potentialen för vätgas och dess vidareförädlingar längs hela värdekedjan; från produktion, via distribution till olika former av användning. 

Presentationen ger en överblick över möjligheten att tillverka och använda vätgas i Sverige, sett ur flera olika perspektiv. Deltagare i webbinariet kommer få svar på frågor som:

  • Vilka resurser kan användas för att tillverka förnybar vätgas och elektrobränslen, och i vilka mängder?
  • Hur påverkar olika produktionsmetoder klimatet, och hur kan vi göra produktionen mer hållbar?
  • Vilka sektorer ser vätgas och elektrobränslen som en viktig del av sin omställning och hur kan denna användning se ut?
  • Hur kan den framtida balansen mellan inhemsk produktion och användning av vätgas se ut i Sverige?

Presentationen riktar sig till alla som är nyfikna på vätgas och vad denna energibärare kan ha för möjligheter och begränsningar i en svensk kontext och vill få ytterligare grund för att föra denna dialog vidare.

Ladda ner