Rapport

The Potential of Hydrogen in a Swedish Context

Uppdaterad 2024-05-16 Publicerad 2024-04-15

Hydrogen is expected to be an important piece of the energy transition puzzle. Hydrogen can be used in many applications and areas, such as feedstock in industry processes and in iron and steel production as well as a fuel in transportation and as energy storage. What is the potential for hydrogen and electrofuels in Sweden? This report aims to explores the answer to this question.

This analysis includes a compilation of literature, reports, roadmaps, interview response and a scenario analysis. It shows an overview over the production potential and demand scenarios for Swedish hydrogen and electrofuels.

This report was presented in a webinar which was recorded. Find the recording and the speaker's presentation from the webinar here.  

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2024:1011

Författare

Ivl Svenska Miljöinstitutet: Anton Fagerström, Mirjam Särnbratt, Julia Hansson, Maria Hernández Leal, Benjamin Storm, Marika Olsson, Olga Lysenko, Per Harrie, Rebecca Lindman, Anders Hjort, Rise: Annika Carlsson, Dnv: Maja Frost Sweco: Erik Östling, Bezawit Tsegai, Elin Lindblad