Den här konferensen är avslutad
17 juni, Webbinarium

Vattenkraften och ålen

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och det finns ett flertal möjliga orsaker till det. Olika åtgärder krävs för att vända utvecklingen, däribland att minska vattenkraftens påverkan på ålen. Men det kräver en ökad kunskap om ål och ett bra samarbete mellan myndigheter och vattenkraftbranschen.

Styrgruppen för Krafttag ål bjuder därför in till en workshop på temat vattenkraften och ålen. Vi kommer att presentera Krafttag ål och ett antal forskare och experter håller presentationer om bland annat nationell ålförvaltning, villkor för ål i vattendomar, beståndssituationen för ål och kunskap om åtgärder för ål. 

Vi avslutar med att öppna upp en diskussion om aktuella frågor som berör ålen.

Mer om satsningen Krafttag ål