17 mars, Webbinarium

Kraftindustrins betongdag 2021

Temat för 2021-års seminarium är betongreparationer. Arrangemanget vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkraft- och kärnkraftsindustrin.

Det läggs stora resurser på att reparera våra vattenkraft- och kärnkraftverk. Därför är det viktigt att hitta effektiva metoder för att planera, genomföra och följa upp de åtgärder som görs.

Betongdagen ordnas av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall. Arrangemanget hålls i år som ett webbinarium.

Program

08.45

Kaffe och försnack i diskussionskanalen

09.00

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk

9.15

Förebyggande underhåll på betongkonstruktioner
Johan Silfwerbrand, KTH

9.45

 

Acceptanskriterier för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

10.15

Paus/eftersnack i diskussionskanalen

10.30

Spruckna anläggningskonstruktioner i betong – en vägledning för systematisk förvaltning
Erik Nordström, Vattenfall

11.00

3D reconstruction of existing concrete structures using optical methods
Cosmin Popescu, Luleå Tekniska Universitet

11.30

Lunch/eftersnack i diskussionskanalen

11.45

Lunch

12.30

Injektering i en urlakad betongdamm – en blick i dammens inre
Martin Rosenqvist, AFRY

13.00

Reparation och underhåll av betongdammar – Internationell utblick
Finn Midböe, Hydro Terra Ingenjörer AB

13.30

Paus/eftersnack i diskussionskanalen

13.45

Ringhals Midlife åtgärder i Hamn och Kassun
Johanna Spåls och Magnus Persson, Ringhals

14.15

Reparationer i Billingsfors
Christian Bernstone, Vattenfall

14.45

Reparation av kylvattenkanal
Erik Hansson, OKG

15.15

Avslut

Pris och anmälan

Deltagande i Betongdagen 2021 är kostnadsfritt.

Välkommen att anmäla dig här senast den 15 mars.

Kontaktperson för seminariet är Monika Adsten.

Konferenser