16 - 17 mar, Älvkarleby

Kraftindustrins betongdag 2021

Temat för 2021-års seminarium är betongreparationer. Arrangemanget vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkraft- och kärnkraftsindustrin.

Det läggs stora resurser på att reparera våra vattenkraft- och kärnkraftverk. Därför är det viktigt att hitta effektiva metoder för att planera, genomföra och följa upp de åtgärder som görs.

Betongdagen ordnas av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall. Arrangemanget hålls på Älvkarlebylaboratoriet i Älvkarleby.

Preliminärt program

16 mars

17.00

 

 

 

Registrering samt visning av Älvkarlebylaboratoriet. Följande stationer ingår i studiebesöket:

  • Experimentdammen
  • Betonglaboratoriet
  • Nya rotorriggen
  • Drönare
  • Planmodellerna

17.45

Mingel och fördrink på Älvkarlebylaboratoriet

19.15

Gemensam middag på Älvkarleö herrgård

17 mars

08.30

Registrering och kaffe

09.00

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk

9.10

Förebyggande underhåll på betongkonstruktioner
Johan Silfwerbrand, KTH

9.40

 

Acceptanskriterier för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

10.10

 

Spruckna anläggningskonstruktioner i betong – en vägledning för systematisk förvaltning
Erik Nordström, Vattenfall

10.40

 

Novel repair technology for concrete structures using ultra high performance concrete combined with self-monitoring capability
Andrzej Cwirzen, Luleå Tekniska Universitet

11.10

Lunch

12.10

3D reconstruction of existing concrete structures using optical methods
Cosmin Popescu, Luleå Tekniska Universitet

12.40

Injektering i en urlakad betongdamm – en blick i dammens inre
Martin Rosenqvist, AFRY

13.10

Reparation och underhåll av betongdammar – Internationell utblick
Finn Midböe, Hydro Terra Ingenjörer AB

13.40

Kaffe

14.10

Ringhals Midlife åtgärder i Hamn och Kassun
Johanna Spåls och Magnus Persson, Ringhals

14.40

Reparationer i Billingsfors vattenkraftverk
Christian Bernstone, Vattenfall

15.10

Reparation av kylvattenkanal
Erik Hansson, OKG

15.40

Avslut

Pris och anmälan

Betongdagen 2020 är framflyttad till 2021.

Anmälan öppnar i december 2020.

Kontaktperson för seminariet är Monika Adsten.

Konferenser