Rapport

Kväveberikning av träaska för skogsåterföring

I rapporten redovisas resultat för när olika flygaskor och kvävekällor har kombinerats för att producera kväve-askagglomerat. Den kombinationen gör det möjligt att tillföra både kväve och aska samtidigt till skogsmark för att på så sätt få en tillväxtökning hos träden på kvävebegränsade marker.

Ammoniakavgången från de här kväve-askagglomeraten har även studerats under en längre tid för att se hur mycket kväve som förloras till luften. Försök gjordes även för att se hur mycket ammoniak som avgår då Skog-CAN och aska tillförs samtidigt i granulform utan att blanda ihop materialen.

Det var förhållandevis lätt att producera kväve-askagglomerat med flygaska från Borås Energi och Miljö AB kombinerat med antingen kalksalpeter, urea eller urearest. Försöken visade även på en ganska långsam ammoniakavgång från de studerade materialen.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:871

Författare

Päivi Ylitervo och Anita Pettersson