Rapport

Kväveberikning av träaska för skogsåterföring

I rapporten redovisas resultat för när olika flygaskor och kvävekällor har kombinerats för att producera kväve-askagglomerat. Den kombinationen gör det möjligt att tillföra både kväve och aska samtidigt till skogsmark för att på så sätt få en tillväxtökning hos träden på kvävebegränsade marker.

Ammoniakavgången från de här kväve-askagglomeraten har även studerats under en längre tid för att se hur mycket kväve som förloras till luften. Försök gjordes även för att se hur mycket ammoniak som avgår då Skog-CAN och aska tillförs samtidigt i granulform utan att blanda ihop materialen.

Det var förhållandevis lätt att producera kväve-askagglomerat med flygaska från Borås Energi och Miljö AB kombinerat med antingen kalksalpeter, urea eller urearest. Försöken visade även på en ganska långsam ammoniakavgång från de studerade materialen.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:871

Författare

Päivi Ylitervo och Anita Pettersson