Rapport

Slaggrus i markbyggnader

Här dokumenteras erfarenheter från en anläggning där man långsiktigt har följt upp miljöeffekter när slaggrus utnyttjas som konstruktionsmaterial. Rapporten redovisar slaggrusets egenskaper både miljömässigt och som konstruktionsmaterial och följer dessutom upp resultaten ur miljösynpunkt under ett års tid.

Försöken har gjorts vid NSRs återvinningsanläggning i Helsingborg som har lokaliserats och utformats för att kunna fungera för en långsiktig uppföljning av miljöeffekter när slaggrus utnyttjas som konstruktionsmaterial.

Slaggruset har egenskaper som gör att det kan packas till acceptabel bärighet för många typer av vägkonstruktioner, även om kraven inte uppfylls fullt ut för exempelvis nötningsegenskaper. Mätningar ett år efter utförandet visar att sättningarna varit i stort sett obefintliga både på ytor med slaggrus och på ytor med normal bergkross i förstärkningslagret. Resultaten visar också att urlakningen av metaller från slaggruset är låg, trots att det förekommer höga halter av bland annat koppar, krom, bly och zink.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:329

Författare

Eric Rönnols