Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark

Det här projektet har studerat hur asktillförsel påverkar planterade granplantor på föryngringsytor där avverkning gjorts med helträdsuttag, d.v.s. såväl stammar som grenar och toppar har tagits ut ur skogen. Inte i något av de tre försöken fanns påvisbara skillnader för plantornas överlevnad och tillväxt vid senaste mätningarna efter 2–6 år, varken av helträdsuttag eller asktillförsel. Betydligt längre observationstid krävs för att kunna ge praktiska rekommendationer.

Varken överlevnad eller tillväxt för granplantor påverkades under de tre första åren efter plantering i ett försök där aska tillfördes i den föregående generationen äldre skog 19 år innan den avverkades. Även här behövs längre observationstid.

Ett försök i gallringsskog visade att asktillförsel kan öka stamtillväxten på bördig skogsmark, mest troligt som en indirekt effekt av askans påverkan på kvävetillgången i marken. Tillväxtökningens varaktighet behöver följas under längre tid.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:326

Författare

Ulf Sikström, Lars Högbom, Staffan Jacobson