Rapport

Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet

De här forskningsresultaten indikerar att tillförsel av de näringsämnen som finns i askan på de flesta typer av fastmark inte har någon nämnvärd påverkan på trädens tillväxt.

På bördiga marker däremot, antyder resultaten att en asktillförsel kan leda till en ökad nettomineralisering av kväve. Det betyder, åtminstone på kort sikt, att tillväxten ökar vilket kompenserar de tillväxtförluster som normalt följer efter ett helträdsuttag.

På mindre bördiga marker behöver man tillföra kväve för att kompensera för tillväxtförluster. På mer uttalat kvävefattiga marker finns en risk för en minskad tillväxt efter att aska har tillförts. Men för dessa typer av marker har Skogsstyrelsen gjort undantag från den allmänna rekommendationen att återföra askan.

Resultaten visar också att möjligheten att öka skogsproduktionen är stor genom att återföra aska på dränerad torvmark.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:328

Författare

Staffan Jacobson, Folke Pettersson, Ulf Sikström