Rapport

Viltfoderproduktion på torvmark med hjälp av aska

Betande hjortdjur orsakar årligen stor ekonomisk skada för skogsbruket. En möjlighet att minska dessa viltskador är att styra djurens betande till odlat viltfoder.

I Sverige sprids nästan ingen aska från förbränning av biobränsle på torvmark. Askåterföring till torvmark skulle kunna ge en ökad produktion av viltfoder och därmed minska viltskadorna på den växande skogen.

Denna rapport gör en genomgång av vilka typer av torvmarker som är lämpliga för askåterföring, hur stora dessa arealer är och var de finns. Stora tillväxteffekter har exempelvis uppmätts på tall och björk, men också för viltet mer begärligt foder som salix ökar kraftigt, både i antal och volym.

Rapporten ger en bra sammanställning av kunskapsläget om viltfoderproduktion på torvmark.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:371

Författare

Daniel Glimtoft