Dokumentation Kraftindustrins betongdag 2016

Här hittar du merparten av de presentationer som visades vid Kraftindustrins betongdag 2016, tema Nya material och analysmetoder.

Program 25 maj

08.30 Registrering

09.00 Introduktion

09.55 Kaffe

10.15 Analys och verifiering av betongkonstruktioner

11.00 Lunch

12.00 Framtidens modellering

13.00 Vad väntar runt hörnet vad gäller nya material och tekniker?

13.30 Kaffe

14.00 Vad väntar runt hörnet vad gäller nya material och tekniker? (forts.)