Rapport

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn - syntes

Uppvärmningsbranschen har en vision om att år 2045 utgöra en kolsänka. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att avskilja och lagra koldioxidutsläpp med biogent ursprung. Ett antal fjärrvärmeföretag har redan olika långt gångna planer på att satsa på bio-CCS.

De har sett ett värde i att samarbeta kring hur detta kan åstadkommas. Ett led i detta är projektet Bio-CCS i fjärrvärmesektorn som består av ett gediget underlag baserat på forskning kring olika aspekter av frågan samt en strategi baserad på det underlaget. I denna rapport redovisas en syntes av detta forskningsarbete.

Projektet visar att fjärrvärmesektorn har stor teoretisk potential att bidra med negativa koldioxidutsläpp, minst 10 Mton per år. Den största osäkerheten beträffande möjligheterna för bio-CCS gäller marknadsförutsättningarna.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:842

Författare

Håkan Sköldberg, Johanna Beiron, Mathias Fridahl Jenny Gode, Cecilia Grubbström, Mathias Gustavsson Johan Holm, Filip Johnsson, Jan Kjärstad Liv Lundberg, Ebba Löfblad, Kenneth Möllersten Therese Nehler, Åsa Romson, Jenny Sahlin Martyna Solis, Linnea Steen, Maja-Stina Svanberg Frisinger Thomas Unger, Jens Wolf, Lars Zetterberg