Rapport

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn - syntes

Uppvärmningsbranschen har en vision om att år 2045 utgöra en kolsänka. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att avskilja och lagra koldioxidutsläpp med biogent ursprung. Ett antal fjärrvärmeföretag har redan olika långt gångna planer på att satsa på bio-CCS.

De har sett ett värde i att samarbeta kring hur detta kan åstadkommas. Ett led i detta är projektet Bio-CCS i fjärrvärmesektorn som består av ett gediget underlag baserat på forskning kring olika aspekter av frågan samt en strategi baserad på det underlaget. I denna rapport redovisas en syntes av detta forskningsarbete.

Projektet visar att fjärrvärmesektorn har stor teoretisk potential att bidra med negativa koldioxidutsläpp, minst 10 Mton per år. Den största osäkerheten beträffande möjligheterna för bio-CCS gäller marknadsförutsättningarna.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:842

Författare

Håkan Sköldberg, Johanna Beiron, Mathias Fridahl Jenny Gode, Cecilia Grubbström, Mathias Gustavsson Johan Holm, Filip Johnsson, Jan Kjärstad Liv Lundberg, Ebba Löfblad, Kenneth Möllersten Therese Nehler, Åsa Romson, Jenny Sahlin Martyna Solis, Linnea Steen, Maja-Stina Svanberg Frisinger Thomas Unger, Jens Wolf, Lars Zetterberg