Rapport

Incitament för bio-CCS i Fjärrvärmen

Det är vanligt med negativa koldioxidutsläpp i de flesta globala scenarier som uppfyller Parisavtalets temperaturmål och en kritisk komponent för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. Trots det saknas nästan helt ekonomiska incitament som stöder utvecklingen av Bio-CCS.

Här presenteras och diskuteras fyra olika finansieringsmodeller för Bio-CCS. Den första modellen är staten köpare, den andra innebär kvotplikt på utvalda sektorer, den tredje att de som deltar i EU:s utsläppshandel tillåts använda Bio-CCS-krediter och den fjärde innebär frivillig klimatkompensering genom privata företag.

För modellen med staten som köpare har flera fjärrvärmeföretag uttryckt ett intresse att sälja krediterna på frivilligmarknaden. Därför är det viktigt att staten före genomförandet klargör vem som får göra anspråk på de negativa utsläppen. Ett väl utformat policypaket bör även se till att Bio-CCS inte används för att fördröja verkliga utsläppsminskningar.

Nyheter

Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1.) Standardisering för fasta biobränslen, 2.) Miljöledning och 3.) Engagemang för biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Trygg elförsörjning


Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:836

Författare

Lars Zetterberg, Filip Johnsson, Kenneth Möllersten med bidrag från Jenny Sahlin