Rapport

Incitament för bio-CCS i Fjärrvärmen

Publicerad 2022-02-08

Det är vanligt med negativa koldioxidutsläpp i de flesta globala scenarier som uppfyller Parisavtalets temperaturmål och en kritisk komponent för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. Trots det saknas nästan helt ekonomiska incitament som stöder utvecklingen av Bio-CCS.

Här presenteras och diskuteras fyra olika finansieringsmodeller för Bio-CCS. Den första modellen är staten köpare, den andra innebär kvotplikt på utvalda sektorer, den tredje att de som deltar i EU:s utsläppshandel tillåts använda Bio-CCS-krediter och den fjärde innebär frivillig klimatkompensering genom privata företag.

För modellen med staten som köpare har flera fjärrvärmeföretag uttryckt ett intresse att sälja krediterna på frivilligmarknaden. Därför är det viktigt att staten före genomförandet klargör vem som får göra anspråk på de negativa utsläppen. Ett väl utformat policypaket bör även se till att Bio-CCS inte används för att fördröja verkliga utsläppsminskningar.

Nyheter

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas.

29 apr 2024


Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

23 apr 2024 - Elnät


Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:836

Författare

Lars Zetterberg, Filip Johnsson, Kenneth Möllersten med bidrag från Jenny Sahlin