Rapport

Incitament för bio-CCS i Fjärrvärmen

Det är vanligt med negativa koldioxidutsläpp i de flesta globala scenarier som uppfyller Parisavtalets temperaturmål och en kritisk komponent för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. Trots det saknas nästan helt ekonomiska incitament som stöder utvecklingen av Bio-CCS.

Här presenteras och diskuteras fyra olika finansieringsmodeller för Bio-CCS. Den första modellen är staten köpare, den andra innebär kvotplikt på utvalda sektorer, den tredje att de som deltar i EU:s utsläppshandel tillåts använda Bio-CCS-krediter och den fjärde innebär frivillig klimatkompensering genom privata företag.

För modellen med staten som köpare har flera fjärrvärmeföretag uttryckt ett intresse att sälja krediterna på frivilligmarknaden. Därför är det viktigt att staten före genomförandet klargör vem som får göra anspråk på de negativa utsläppen. Ett väl utformat policypaket bör även se till att Bio-CCS inte används för att fördröja verkliga utsläppsminskningar.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:836

Författare

Lars Zetterberg, Filip Johnsson, Kenneth Möllersten med bidrag från Jenny Sahlin