Rapport

PyRos - Roadmap for realization of a value chain from forest to biofuels via bio-oil

Under vilka förutsättningar kan det vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att producera en bioolja att använda för framställning av transportbränslen och vad krävs för att förverkliga sådana värdekedjor i Sverige?

Här har nya värdekedjor från skogsråvara till biobaserade transportbränslen utvärderats. Fokus har varit på olika fraktioner av sågspån, bark och skogsrester och de tekniker som har utvärderats grundar sig främst på snabb pyrolys och hydrotermisk förvätskning. Slutsatsen är att det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att producera betydande volymer av transportbränslen i Sverige via bioolja inom tidsramen 2020-2030.

Rapporten visar att den process för omvandling av trä till bioolja som har kommit närmast en kommersiell applikation är snabbpyrolys. Men hydrotermisk förvätskning och integrerade hydropyrolysprocesser kommer också att kunna ha påverkan inom den studerade tidsramen.

I ett scenario där det finns kontinuerlig investering och expansion i anläggningar för biooljeproduktion är det inte orealistiskt att förvänta sig att produktion av bioolja skulle kunna vara uppe i en årsproduktion på 1 Mton per år fram till 2030. Omvandling av bioolja i oljeraffinaderier kan leda till att 3 TWh fossila transportbränslen kan bytas ut  varje år. Den totala investeringen för  biooljeproduktionsanläggningar skulle då vara i storleksordningen 10 miljarder kronor.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2018:550

Författare

Anna Von Schenck, Niklas Berglin