Rapport

Syngas Fermentation for Efficient Conversion of Lignocellulose to Bioethanol

The potential of syngas fermentation is substantial as it could prove to be a novel strategy in capturing carbon, reducing greenhouse gas emissions and producing sustainable chemical and fuel bio-commodities.

Bacterial syngas fermentation is a radically new concept for producing renewable fuels of high importance to the Swedish energy sector. Syngas is a mixture consisting primarily of CO, CO2, and H2 that is produced through gasification of many carbon-containing materials, e.g. biomass, municipal waste and from heavy industrial processes. Gasification allows the conversion of literally any carbon-containing material into syngas and syngas fermentations by biocatalysts can fully exploit the carbon, but many scientific challenges persist.

The focus here has been to overcome major obstacles related to process inhibition, as impurities found in syngas, were hypothesized to disrupt cellular growth and lower productivity. A propagation scheme has been developed, allowing the production of growth and production of ethanol from CO in the presence of inhibitory BTX compounds with similar efficiency as with pure CO. This is a major advancement towards fermentation of industrial syngas.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:647

Författare

Yvonne Nygård, Pawel Piatek