Rapport

Aerosolkatalysatorer för industriell gasrening

Här har aerosolkatalysatorer, små partiklar med katalytiskt aktiva material suspenderade i gas, undersökts. Målet har varit att ta fram ett alternativ till SNCR-processen, selective non-catalytic reduction för NOx-reduktion i mindre biobränsleeldade pannor med avsevärt förbättrad och förutsägbar reduktion.

Katalysatorerna måste ha tillräckligt hög aktivitet vid den pneumatiska transporten för att begränsa förbrukningen, vara tillräckligt billiga för att kunna användas som förbrukningsvara och dessutom vara ofarliga för människor och miljö.

Två tänkbara material är naturliga zeoliter och en träkolkatalysator. En uppskattning av kostnaden för en tänkt 1 MWth-anläggning, visar att det behövs närmre 50 procents reduktionsgrad för att ekonomiskt motivera en aerosolkatalysator vars kostnad är i storleksordningen 10 kronor per kilo för små anläggningar. För att processen ska bli ekonomiskt intressant måste katalysatorn kunna återvinnas för att sänka kostnaden.

De som berörs av resultaten är energibolag, anläggningsägare, forskare och tekniker inom branschen. Men slutsatserna är också intressanta för myndigheter, miljöorganisationer och samhället i stort.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:315

Författare

Jan Brandin, Michael Strand, Ali Sharafat