Rapport

Emissionsmäthandbok 2015

Emissionsmäthandboken för förbränningsanläggningar är en uppdatering av Värmeforsks Mäthandbok. Mäthandboken används av anläggningar, konsulter, laboratorier, forskare och myndigheter. Den ger vägledning om hur emissionsmätningar ska utföras för att få relevanta och jämförbara resultat.

 Denna uppdatering, som är den fjärde i ordningen, tar hänsyn till den utveckling som skett inom mätteknikområdet de senaste åren och hänvisar till de senaste internationella och europeiska standarderna.

Nyheter

Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke medlem i regeringens nya elektrifieringsråd

En av åtgärderna i regeringens Elektrifieringsstrategi var att inrätta ett elektrifieringsråd. Medlemmarna består av generaldirektörer och vd:ar från bland annat myndigheter, näringsliv och forskningsaktörer.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Sammanfattande lista: Det här hände inom SIS-projekten under 2021

Ta del av nya viktiga frågor som framkom genom de PESTEL-enkäter, GAP-analyser och den omvärldsbevakning som genomfördes inom SIS-programmet under förra året.

17 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2015:142

Författare

Lennart Gustavsson, Magnus Andreas Holmgren