Rapport

Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar

Syftet har här varit att identifiera rotorsaken till uppkomsten av biologisk tillväxt i rökgaskondensatreningssystem vid kraftvärmeanläggningar. Målet är att skapa förutsättningar för att konstruera bort, eller med andra metoder minska eller eliminera problemen.

Gemensamt för de studerade anläggningarna som har problem med mikrobiell tillväxt och igensättning är att man har försökt att motverka och begränsa problemen med klorering och UV-behandling. Dock är denna utrustning sällan installerad när en rökgaskondensatrening uppförs, utrustning tillkommer ofta i efterhand när problemen börjar synas. Det uppfattas inte möjligt att bygga bort uppkomsten av mikrobiell tillväxt helt och hållet.

Kapaciteten på kondensatvattenreningen kan vara avgörande för om en anläggning upplever problem eller inte. Redundans i systemet i form av marginal på kapaciteten ger möjlighet att hantera en liten mikrobiell tillväxt utan problem, jämfört med anläggningar som saknar redundans. Det betyder att man bör ta hänsyn till en viss biologisk tillväxt vid dimensioneringen av en anläggnings kapacitet så att det finns marginal att hantera detta.

Rekommendationen är också att se till att ha marginal för framtida effekthöjningar på kondensorn. Den ökade mängden kondensat gör snabbt kondensatreningen för liten och marginalen för biofouling, det vill säga mikrobiell tillväxt, och annan försmutsning försvinner.

En regelbunden uppföljning av bakteriehalterna med dipslides samt möjlighet att dosera en biocid, exempelvis natriumhypoklorit, till lagom nivå, vilket säkerställs med klormätning samt UV som basutrustning bör vara grundnivån för en rökgaskondensatrening med membranteknik.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2018:489

Författare

Linda Wiig, Kenneth Lundkvist, Barbara Goldschmidt, Hanna Östfeldt