Rapport

Mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningar

Syftet har här varit att identifiera rotorsaken till uppkomsten av biologisk tillväxt i rökgaskondensatreningssystem vid kraftvärmeanläggningar. Målet är att skapa förutsättningar för att konstruera bort, eller med andra metoder minska eller eliminera problemen.

Gemensamt för de studerade anläggningarna som har problem med mikrobiell tillväxt och igensättning är att man har försökt att motverka och begränsa problemen med klorering och UV-behandling. Dock är denna utrustning sällan installerad när en rökgaskondensatrening uppförs, utrustning tillkommer ofta i efterhand när problemen börjar synas. Det uppfattas inte möjligt att bygga bort uppkomsten av mikrobiell tillväxt helt och hållet.

Kapaciteten på kondensatvattenreningen kan vara avgörande för om en anläggning upplever problem eller inte. Redundans i systemet i form av marginal på kapaciteten ger möjlighet att hantera en liten mikrobiell tillväxt utan problem, jämfört med anläggningar som saknar redundans. Det betyder att man bör ta hänsyn till en viss biologisk tillväxt vid dimensioneringen av en anläggnings kapacitet så att det finns marginal att hantera detta.

Rekommendationen är också att se till att ha marginal för framtida effekthöjningar på kondensorn. Den ökade mängden kondensat gör snabbt kondensatreningen för liten och marginalen för biofouling, det vill säga mikrobiell tillväxt, och annan försmutsning försvinner.

En regelbunden uppföljning av bakteriehalterna med dipslides samt möjlighet att dosera en biocid, exempelvis natriumhypoklorit, till lagom nivå, vilket säkerställs med klormätning samt UV som basutrustning bör vara grundnivån för en rökgaskondensatrening med membranteknik.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2018:489

Författare

Linda Wiig, Kenneth Lundkvist, Barbara Goldschmidt, Hanna Östfeldt