Rapport

Vattenverksslam reducerar biogasens svavelväte

Här har vattenverksslam, som är ett avfall, demonstrerats som en värdefull resurs för biogasindustrin. Slammet som tidigare bara har förvarats på en deponi används idag i 13 fullskaliga biogasanläggningar för att reducera svavelvätekoncentrationen i biogasen.

När dricksvatten produceras i Sydvattens vattenverk Ringsjöverket används järnklorid i den kemiska fällningen för att ta bort det organiska innehållet från sjövatten som kommer från Bolmen. Det slam som då bildas deponeras huvudsakligen idag.

Här visar resultaten att slam från vattenverk, jämförbara med Ringsjöverket, som använder järnklorid i den kemiska fällningen är ett bra alternativ till direkt användning av järnklorid för att minska vätesulfidkoncentrationen i rötkammaren. Att ersätta järnklorid med vattenverksslam är bra både för miljön och för ekonomin. Dessutom tar samhället på det här sättet ytterligare ett steg mot en cirkulär ekonomi.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:344

Författare

Tobias Persson, Lars Månsson, Irene Bohn