Rapport

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar

I fastigheter som har både värmepump och en anslutning till fjärrvärme kan driften av de båda anläggningarna optimeras, vilket innebär en unik position för ett fjärrvärmeföretag att kunna erbjuda nya tjänster och produkter.

En optimering innebär minskade systemkostnader och i många fall minskar också utsläppen från uppvärmning av byggnaderna. Energiföretag som producerar och säljer fjärrvärme kan utforma nya affärsmodeller som gör det möjligt att utnyttja värmekällor i bebyggelsen för en utökad systemnytta. Men affärsmodellerna innebär att energiföretag behöver utveckla de energitjänster man erbjuder.

Olika företag har kommit olika långt i arbetet med tjänsteutveckling och för vissa innebär produktorienterade affärsmodeller färre hinder än rena tjänster. Relationen och samarbetet mellan energiföretag och kunder kommer att bli allt mer viktigt och kan innebära det största värdet i affären, även om det är svårt att sätta siffror på.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:678

Författare

Jonas Ottosson, Linnea Johansson, Johan Kensby, Kristina Lygnerud, Johanna Nilsson och Anna Nilsson