Rapport

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar

I fastigheter som har både värmepump och en anslutning till fjärrvärme kan driften av de båda anläggningarna optimeras, vilket innebär en unik position för ett fjärrvärmeföretag att kunna erbjuda nya tjänster och produkter.

En optimering innebär minskade systemkostnader och i många fall minskar också utsläppen från uppvärmning av byggnaderna. Energiföretag som producerar och säljer fjärrvärme kan utforma nya affärsmodeller som gör det möjligt att utnyttja värmekällor i bebyggelsen för en utökad systemnytta. Men affärsmodellerna innebär att energiföretag behöver utveckla de energitjänster man erbjuder.

Olika företag har kommit olika långt i arbetet med tjänsteutveckling och för vissa innebär produktorienterade affärsmodeller färre hinder än rena tjänster. Relationen och samarbetet mellan energiföretag och kunder kommer att bli allt mer viktigt och kan innebära det största värdet i affären, även om det är svårt att sätta siffror på.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:678

Författare

Jonas Ottosson, Linnea Johansson, Johan Kensby, Kristina Lygnerud, Johanna Nilsson och Anna Nilsson