Rapport

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2022-03-10

Målet med det här projektet är att öka den analytiska förmågan i fjärrvärmebranschen och hur man kan etablera en effektivare och snabbare cykel för att arbeta fram nya och förbättrade metoder inom avancerad analys- och maskininlärning/AI. Genom bättre metoder blir det lättare att hitta avvikelser och förbättringsmöjligheter inom hela värmedistributionen.

Inom ramen för projektet har en taxonomi för etikettering av data tagits fram. Taxonomin skapar stringens för branschen och gör det enklare för företag att märka upp fel-åtgärder-orsaker i fjärrvärmedata för att kunna träna maskininlärningsmodeller. Fjärrvärmedata har samlats från energiföretag, framförallt från analysapplikationen K2 till en gemensam dataplattform kopplad till en data science-portal. Projektet har också validerat analysmodellerna i den branschgemensamma applikationen.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:850

Författare

Filip Wästberg, Maria Hansson, Rikard Edland