Rapport

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov

Målet med det här projektet är att öka den analytiska förmågan i fjärrvärmebranschen och hur man kan etablera en effektivare och snabbare cykel för att arbeta fram nya och förbättrade metoder inom avancerad analys- och maskininlärning/AI. Genom bättre metoder blir det lättare att hitta avvikelser och förbättringsmöjligheter inom hela värmedistributionen.

Inom ramen för projektet har en taxonomi för etikettering av data tagits fram. Taxonomin skapar stringens för branschen och gör det enklare för företag att märka upp fel-åtgärder-orsaker i fjärrvärmedata för att kunna träna maskininlärningsmodeller. Fjärrvärmedata har samlats från energiföretag, framförallt från analysapplikationen K2 till en gemensam dataplattform kopplad till en data science-portal. Projektet har också validerat analysmodellerna i den branschgemensamma applikationen.

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:850

Författare

Filip Wästberg, Maria Hansson, Rikard Edland