Rapport

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov

Målet med det här projektet är att öka den analytiska förmågan i fjärrvärmebranschen och hur man kan etablera en effektivare och snabbare cykel för att arbeta fram nya och förbättrade metoder inom avancerad analys- och maskininlärning/AI. Genom bättre metoder blir det lättare att hitta avvikelser och förbättringsmöjligheter inom hela värmedistributionen.

Inom ramen för projektet har en taxonomi för etikettering av data tagits fram. Taxonomin skapar stringens för branschen och gör det enklare för företag att märka upp fel-åtgärder-orsaker i fjärrvärmedata för att kunna träna maskininlärningsmodeller. Fjärrvärmedata har samlats från energiföretag, framförallt från analysapplikationen K2 till en gemensam dataplattform kopplad till en data science-portal. Projektet har också validerat analysmodellerna i den branschgemensamma applikationen.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:850

Författare

Filip Wästberg, Maria Hansson, Rikard Edland