Rapport

Business models for combined district heating and heat pumps

In buildings having both a heat pump and a district heating connection installed, the operation of the two heat sources can be optimized by an energy company to reduce system costs and in many cases reduce emissions from the heating of the buildings.

Energy companies that produce and sell district heating can design new business models that enable the use of heat sources in the buildings for increased system utilization. The business models mean that energy companies need to develop and broaden their portfolio of energy services offered. Energy companies are at different stages in the service development process and for some, product-oriented business models present fewer obstacles than pure services.

Regardless of which concept you use, the relationship and collaboration between the energy company and your customers is becoming increasingly important. For an energy company this can be the greatest value of the business model.

Nyheter

Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021


Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021


Växter som kan skada dammar

Det saknas i dag riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar ska bedömas och hanteras. Vegetationen kan påverka dammsäkerheten eftersom möjligheten att inspektera dammen försämras och det är svårt att upptäcka skador i god tid.

7 apr 2021


Ny SVC-doktorand i Luleå

Det här är Jelle Kranenbarg som är ny doktorand på Luleå tekniska universitet inom området flödesmekanik och vattenkraft. Projektet han jobbar i ingår i Svenskt vattenkraftcentrum och heter Instabilities at deep part load and speed no load conditions in axial turbines.

31 mar 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2020:679

Författare

Jonas Ottosson, Linnea Johansson, Johan Kensby, Kristina Lygnerud, Johanna Nilsson, Anna Nilsson