Rapport

Bygga och bo primärenergiklokt

Det finns cirka 40 000 byggbodar på marknaden som alla värms upp av el. Det motsvarar ungefär elanvändningen i cirka 10 000 dåligt isolerade villor. Det finns alltså en stor möjlighet att spara energi genom att konvertera byggbodar till fjärrvärme.

Här redovisas ett demonstrationsprojekt där både byggnad och byggprocess utformas primärenergiklokt. Det omfattar både antal köpta kilowattimmar till byggnaden, men också hur denna energi har producerats och påverkat energiresursuttaget globalt.

 Resultaten visar att fjärrvärmda byggbodar kan utformas som en framtida standardprodukt och till samma kostnad som en elvärmd byggbod. Men för att säkra tillgången på energieffektivt utformade byggbodar krävs en lång framförhållning eftersom sådana bodar inte finns på lager.

 Uppmärksamheten för det här projektet har varit stor redan innan rapporten publicerades. Stockholm stad, som ingick i projektets styrgrupp, har redan fjärrvärmeuppvärmda byggbodar som en del av sitt koncept för Norra Djurgårdsstaden. Också Uppsalas stora miljöprojekt i Östra Sala Backe använder konceptet som en del i sitt arbete. Idén att använda fjärrvärmda byggbodar har alltså redan fått en viktig och betydande spridning.

 

Projektets totalkostnad: 1 840 000 kronor
Beviljade medel: 460 000 från Fjärrsyn
Övriga finansiärer: Veidekke Entreprenad AB, Cramo AB och Fortum Värme

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2013:28

Författare

Johnny Kellner, Veidekke