Rapport

El och fjärrvärme - Samverkan mellan marknaderna, etapp III

Den ökade variabiliteten på elmarknaden leder till nya utmaningar kring styrbarhet, reservkraft och andra systemtjänster i elsystemet. Som en följd av detta kommer elsystemet med stor sannolikhet att knytas närmare andra delar av energisystemet. Det gäller  inte minst värmemarknaden där fjärrvärme har en framträdande roll.

Här har forskarna i detalj analyserat hur de svenska fjärrvärmesystemen påverkas av förändringar i elsystemet och, omvänt, hur fjärrvärmesystemen kan bidra under perioder då elbalansen är ansträngd eller då utbudet av el till låga priser är extra stort på elmarknaden.

Beroende på vilken typ av förändringar som avses så inverkar det på det ekonomiska resultatet. Det handlar exempelvis om mer eller mindre variabel elproduktion, mer eller mindre styrbar effekt eller kanske årliga variationer i väder, vilket via elpriset inverkar på hur anläggningarna körs i fjärrvärmesystemen, på produktionskostnaden för fjärrvärme och slutligen på ekonomin.

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2019:570

Författare

Thomas Unger och Johan Holm