Rapport

Klimatbedömning av energilösningar i byggnader

En viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem handlar om att välja energilösningar och strategier för renovering av byggnader som är klimatmässigt gynnsamma. Men det har tidigare saknats praktiska verktyg för att analysera klimatprestanda för olika energilösningar som tar hänsyn till interaktionen med energisystemet.

Nu finns ett nytt verktyg som miljövärderar byggnader på ett mer systemriktigt sätt än tidigare. Verktyget, kallat Tidstegen, beräknar hur en förändring i byggnadens energianvändning, det vill säga användningen av el, värme, kyla och bränslen, påverkar utsläppen av växthusgaser med hänsyn till samspelet med det övriga energisystemet.

Bygg- och fastighetsbranschen kan med hjälp av verktyget bland annat enklare se konsekvenserna av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar i ett klimatperspektiv. För energibolag innebär det att klimatsmarta beslut i bebyggelsen kommer att hjälpa energisystemet att också utvecklas i rätt riktning, och som hjälp behöver man då bra verktyg och miljöbedömningsmetoder.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2019-576

Författare

Ambjörn Lätt, Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund