Rapport

Klimatbedömning av energilösningar i byggnader

En viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem handlar om att välja energilösningar och strategier för renovering av byggnader som är klimatmässigt gynnsamma. Men det har tidigare saknats praktiska verktyg för att analysera klimatprestanda för olika energilösningar som tar hänsyn till interaktionen med energisystemet.

Nu finns ett nytt verktyg som miljövärderar byggnader på ett mer systemriktigt sätt än tidigare. Verktyget, kallat Tidstegen, beräknar hur en förändring i byggnadens energianvändning, det vill säga användningen av el, värme, kyla och bränslen, påverkar utsläppen av växthusgaser med hänsyn till samspelet med det övriga energisystemet.

Bygg- och fastighetsbranschen kan med hjälp av verktyget bland annat enklare se konsekvenserna av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar i ett klimatperspektiv. För energibolag innebär det att klimatsmarta beslut i bebyggelsen kommer att hjälpa energisystemet att också utvecklas i rätt riktning, och som hjälp behöver man då bra verktyg och miljöbedömningsmetoder.

Nyheter

Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019-576

Författare

Ambjörn Lätt, Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund