Rapport

Klimatbedömning av energilösningar i byggnader

En viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem handlar om att välja energilösningar och strategier för renovering av byggnader som är klimatmässigt gynnsamma. Men det har tidigare saknats praktiska verktyg för att analysera klimatprestanda för olika energilösningar som tar hänsyn till interaktionen med energisystemet.

Nu finns ett nytt verktyg som miljövärderar byggnader på ett mer systemriktigt sätt än tidigare. Verktyget, kallat Tidstegen, beräknar hur en förändring i byggnadens energianvändning, det vill säga användningen av el, värme, kyla och bränslen, påverkar utsläppen av växthusgaser med hänsyn till samspelet med det övriga energisystemet.

Bygg- och fastighetsbranschen kan med hjälp av verktyget bland annat enklare se konsekvenserna av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar i ett klimatperspektiv. För energibolag innebär det att klimatsmarta beslut i bebyggelsen kommer att hjälpa energisystemet att också utvecklas i rätt riktning, och som hjälp behöver man då bra verktyg och miljöbedömningsmetoder.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2019-576

Författare

Ambjörn Lätt, Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund