Rapport

Svetsbarhet av fjärrvärmeapplikationer

Restmagnetism kan orsaka stora problem vid svetsning av fjärrvärmeapplikationer. Om restmagnetismen är tillräckligt hög kan den påverka ljusbågen, och orsaka svetsdefekter, det vill säga fel som äventyrar svetsningens användbarhet. Eftersom svetsning är en av de viktigaste metoderna för att sammanfoga fjärrvärmeapplikationer, är det viktigt att ha kontroll på restmagnetismnivårena för att undvika svetsdefekter.

Här har en numerisk beräkningsmodell utvecklats för att undersöka magnetiska fält i fjärrvärmerör. Modellen har bland annat använts för att undersöka styrkan av det magnetiserade fält som krävs för att magnetisera ett fjärrvärmerör till en sådan nivå att problem kan uppstå vid svetsningen. Modellen har också använts för att studera vilken inverkan som jordens och elkraftledningars magnetfält har på restmagnetismen i fjärrvärmerör.

Forskarna har också utvecklat en robust mätmetod som mäter magnetfältet vid rörändar och i svetsspalten mellan två fjärrvärmerör. Dessutom har en experimentell metod utvecklats för att undersöka vilka tröskelvärden på magnetfältsstyrkan som krävs för att orsaka svetsproblem.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:734

Författare

Joar Draxler, Lars-Erik Stridh, Joel Andersson