Rapport

Svetsbarhet av fjärrvärmeapplikationer

Restmagnetism kan orsaka stora problem vid svetsning av fjärrvärmeapplikationer. Om restmagnetismen är tillräckligt hög kan den påverka ljusbågen, och orsaka svetsdefekter, det vill säga fel som äventyrar svetsningens användbarhet. Eftersom svetsning är en av de viktigaste metoderna för att sammanfoga fjärrvärmeapplikationer, är det viktigt att ha kontroll på restmagnetismnivårena för att undvika svetsdefekter.

Här har en numerisk beräkningsmodell utvecklats för att undersöka magnetiska fält i fjärrvärmerör. Modellen har bland annat använts för att undersöka styrkan av det magnetiserade fält som krävs för att magnetisera ett fjärrvärmerör till en sådan nivå att problem kan uppstå vid svetsningen. Modellen har också använts för att studera vilken inverkan som jordens och elkraftledningars magnetfält har på restmagnetismen i fjärrvärmerör.

Forskarna har också utvecklat en robust mätmetod som mäter magnetfältet vid rörändar och i svetsspalten mellan två fjärrvärmerör. Dessutom har en experimentell metod utvecklats för att undersöka vilka tröskelvärden på magnetfältsstyrkan som krävs för att orsaka svetsproblem.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:734

Författare

Joar Draxler, Lars-Erik Stridh, Joel Andersson