Rapport

Thermal energy meters with short integration times

Här visar forskningen att en snabbare energimätning ge en bättre bild av effektbehovet. Det gör det möjligt att styra värmeleveransen bättre och att minska användningen av anläggningar för topplast vilket bidrar till att uppnå gällande miljö- och klimatmål.

I varje fjärrvärmecentral sitter en energimätare som mäter den mängd fjärrvärme som levereras till fastigheten. En stor variation av energimätare finns på marknaden och på senare tid har fler mätare med kort integreringstid dykt upp som alternativ.

Resultaten visar att en ”snabb” energimätare med kort integreringstid mäter mer korrekt än en ”långsam” motsvarighet under snabba förlopp. Det innebär att en snabbare mätare ger bättre förutsättningar för en korrekt energimätning, vilket skapar bättre underlag för en rättvis fjärrvärmetaxa baserad på effekt.

Förutom att i förlängningen sänka kostnaderna för värmekunden kan alltså en snabbare energimätning ge en bättre bild av effektbehovet, vilket gör det möjligt att styra värmeleveransen bättre och att minska användningen av topplastanläggningar.

Nyheter

Deformationer och portryck i experimentell fyllningsdamm

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby har utvecklingen av deformationer och portryck vid dämningsupptagning och under drift med magasinet vid dämningsgräns undersökts.

5 jul 2021 - Vattenkraft


Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi.

22 jun 2021


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:561

Författare

Björn Folkeson, Daniel Månsson, Thomas Franzén