Rapport

Toolbox for Prosumtion In District Heating

This report intends to provide district heating companies with tools for designing standardized offers for small-scale delivery and prosumption. Utilizing excess heat that would otherwise have been wasted is one of the most important aspects of district heating systems.

In many district heating systems, there are ongoing collaborations between industries and local district heating companies. Several larger-scale sources are already connected to the district heating grids but there are also small-scale sources that can be utilized.

To connect and utilize surplus heat from a variety of different smaller suppliers and prosumers, simple and standardized processes are required. In the report, existing standardized offers for small-scale heat deliveries to Swedish district heating grids are described.

In addition, the economic potential of two different types of prosumers, a data center and a grocery store, in six typical district heating networks have been calculated by simulations in the project.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:696

Författare

Johan Kensby, Jonas Ottosson, Melissa Eklund, Nathalie Fransson, Linnea Johansson