Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på elnätet

Här beskrivs klimatförändringens potentiella konsekvenser för elnäten och forskarna ger förslag på åtgärder för att hantera de problem som påverkar elnäten i Sverige. De viktigaste konsekvenserna av klimatförändringen är is- och snöförhållanden, temperatur, åska och kraftiga vindar.

De flesta konsekvenserna är negativa, men det är geografiska skillnader. Exempelvis förväntas problem med snö och is minska i södra Sverige medan vissa problem med blötsnö och isbildning kan öka i norra Sverige. I söder är den allvarligaste förändringen en ökad risk för skogsbränder, medan det bedöms vara oförändrat i norr.

Rapporten beskriver olika konsekvenser separat, men till stor del hänger de ihop. Konsekvenserna av is- och snöpåbyggnad på ledningar och träd förvärras exempelvis vid höga vindhastigheter. På samma sätt blir följderna av en skogsbrand mycket värre om det blåser hårt.

Några förslag på åtgärder är att lära av andra, till exempel länder där man kommit längre, men även av andra branscher som har liknande utmatningar. Det är också bra att öka kunskapen om klimatförändringens lokala variationer, att fördjupa arbetet i att förstå konsekvenserna för elnätet och att identifiera ansvariga aktörer och inleda effektiva samarbeten.

Nyheter

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Ny metod för klassificering av aska med fokus på ekotoxicitet

Klassificeringen av avfall påverkar i hög grad hur bottenaska från energiåtervinning ska behandlas och användas. För askor är särskilt den farliga egenskapen för ekotoxicitet (HP14) en utmaning och en kritisk egenskap för klassificeringen. Nu har en nordisk forskargrupp tagit fram ett förslag till testmetod och vägledning.

18 okt 2022


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:740

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg