Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på elnätet

Här beskrivs klimatförändringens potentiella konsekvenser för elnäten och forskarna ger förslag på åtgärder för att hantera de problem som påverkar elnäten i Sverige. De viktigaste konsekvenserna av klimatförändringen är is- och snöförhållanden, temperatur, åska och kraftiga vindar.

De flesta konsekvenserna är negativa, men det är geografiska skillnader. Exempelvis förväntas problem med snö och is minska i södra Sverige medan vissa problem med blötsnö och isbildning kan öka i norra Sverige. I söder är den allvarligaste förändringen en ökad risk för skogsbränder, medan det bedöms vara oförändrat i norr.

Rapporten beskriver olika konsekvenser separat, men till stor del hänger de ihop. Konsekvenserna av is- och snöpåbyggnad på ledningar och träd förvärras exempelvis vid höga vindhastigheter. På samma sätt blir följderna av en skogsbrand mycket värre om det blåser hårt.

Några förslag på åtgärder är att lära av andra, till exempel länder där man kommit längre, men även av andra branscher som har liknande utmatningar. Det är också bra att öka kunskapen om klimatförändringens lokala variationer, att fördjupa arbetet i att förstå konsekvenserna för elnätet och att identifiera ansvariga aktörer och inleda effektiva samarbeten.

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:740

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg