Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på elnätet

Här beskrivs klimatförändringens potentiella konsekvenser för elnäten och forskarna ger förslag på åtgärder för att hantera de problem som påverkar elnäten i Sverige. De viktigaste konsekvenserna av klimatförändringen är is- och snöförhållanden, temperatur, åska och kraftiga vindar.

De flesta konsekvenserna är negativa, men det är geografiska skillnader. Exempelvis förväntas problem med snö och is minska i södra Sverige medan vissa problem med blötsnö och isbildning kan öka i norra Sverige. I söder är den allvarligaste förändringen en ökad risk för skogsbränder, medan det bedöms vara oförändrat i norr.

Rapporten beskriver olika konsekvenser separat, men till stor del hänger de ihop. Konsekvenserna av is- och snöpåbyggnad på ledningar och träd förvärras exempelvis vid höga vindhastigheter. På samma sätt blir följderna av en skogsbrand mycket värre om det blåser hårt.

Några förslag på åtgärder är att lära av andra, till exempel länder där man kommit längre, men även av andra branscher som har liknande utmatningar. Det är också bra att öka kunskapen om klimatförändringens lokala variationer, att fördjupa arbetet i att förstå konsekvenserna för elnätet och att identifiera ansvariga aktörer och inleda effektiva samarbeten.

Nyheter

Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Lättproducerat kväveberikad träaska kan öka skogens tillväxt

Att återföra träaska kombinerat med en kvävekälla till skogen skulle kunna öka trädens tillväxt. Men det behövs mer kunskap om produktionen och askproducenterna behöver incitament och lägre kostnader.

4 jul 2022


Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Energiomställningen och hur vi ska öka svenska fossilfri elproduktionen är några av frågorna som vi är med och diskuterar tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan. Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

30 jun 2022


Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:740

Författare

Peter Blomqvist, Jenny Gode, Erik Kjellström, Gustav Strandberg