Rapport

Maskininlärning som verktyg för prediktering i massabruk

Uppdaterad 2024-04-24 Publicerad 2021-11-08

Maskininlärning, modellering och analys av stora mängder data är ett lämpligt verktyg att använda i processtyrning och för att bättre följa en process. Inom processindustrin generas idag stora datamängder. Men för att data ska bidra till insikter är det viktigt att kunna hantera och visualisera dessa data.

Här har modellering och datahantering gjorts för att hitta lösningar för tidsförskjutning av data. Det handlar om data som består av perioder med stabil drift och små variationer och implementering av modeller direkt i styrsystem. Resultaten visar att det kan tillämpas och i studien har steg tagits för att förenkla processen att använda maskininlärning praktiskt i massabruk.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:798

Författare

Carin Rudfeldt, Johan Gustafsson, Stefan Antonsson, Margareta Von Sivers