Rapport

Maskininlärning som verktyg för prediktering i massabruk

Maskininlärning, modellering och analys av stora mängder data är ett lämpligt verktyg att använda i processtyrning och för att bättre följa en process. Inom processindustrin generas idag stora datamängder. Men för att data ska bidra till insikter är det viktigt att kunna hantera och visualisera dessa data.

Här har modellering och datahantering gjorts för att hitta lösningar för tidsförskjutning av data. Det handlar om data som består av perioder med stabil drift och små variationer och implementering av modeller direkt i styrsystem. Resultaten visar att det kan tillämpas och i studien har steg tagits för att förenkla processen att använda maskininlärning praktiskt i massabruk.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:798

Författare

Carin Rudfeldt, Johan Gustafsson, Stefan Antonsson, Margareta Von Sivers