Rapport

Projektering för el-och bränslecellsdrivna BE-dragfordon

Det finns idag ett växande behov av mindre lastbilar för distribution i stadsmiljö som kan framföras helt tyst och utsläppsfritt, vilket i praktiken innebär eldrift.

Elektrifiering av lastbilar kommer nu starkare och starkare, främst i Asien med Kina i spetsen men även i Mellaneuropa. Det gäller framför allt lätta lastbilar men även tunga.

I mellanskicktet mellan lätta och tunga lastbilar finns en liten grupp som kallas BE-dragfordon. Det är en lätt lastbil med ett tungt släp, vilket ger en fordonskombination på minst 7 ton som kan framföras med BE-körkort.

Att elektrifiera den här typen av fordon medför ett flertal utmaningar som redovisas i rapporten tillsammans med principiella lösningarna på dessa utmaningar.

Nyheter

Gigantiskt webbinarium om högspänd elkraft

Under två veckor i månadsskiftet augusti-september arrangerar den internationella organisationen CIGRE ett omfattande webbinarium som handlar om produktion, överföring och distribution av högspänd elektrisk energi.

12 aug 2020


Energiforsk i Aktuellt

När Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i förra veckan gick ut med att de vill se en lagändring kring kärnkraften för att säkra tillgången till ren och leveranssäker el, intervjuades Energiforsks VD Markus Wråke i nyhetsprogrammet Aktuellt.

3 aug 2020


Årets ålutsättning på västkusten

För tionde året i rad sätter forskningssatsningen Krafttag ål tillsammans med 8-fjordarprojektet ut ålyngel i Kungälv, på Tjörn och Orust.

2 jul 2020


Utveckling och innovation en drivkraft

Energiforsks nya styrelseordförande Tomas Wall, vars hela karriär handlat om energisektorns utveckling och förändring, menar att vi måste ställa befintliga teknologier mot nya och våga utmana de rådande systemen.

5 jun 2020


Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för olika energislag, förändrar energianvändningen och gör hela energisystemet mer sårbart.

19 maj 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:559

Författare

Boh Westerlund